Chocolate Concorde

12月果陣同朋友 join 左團購去呢間舖度學整蛋糕 ^0^

 

之前我都未黎過上堂, 不過上完呢堂我諗我唔會再去喇, 只會去買野咋

因為環境唔係好得, 工具好污穢, 好似冇人洗咁

好似好簡單, 最複雜都係處理個朱古力蛋白糖

好在佢地提供埋聖誕既裝飾, 個蛋糕即刻唔同哂, 幾有氣氛

最終個蛋糕送左比人食, 我未試過係咩味, 下次整多次就有得食喇﹗

下次自己整既時候先補返食譜啦 😀

 

100

 

 

 

 

 

? 有關產品試用 / 活動邀請 ? 歡迎與我聯絡 
? Email: [email protected]
Welcome to my Facebook Fanpage ♥裳整餅♥

發表迴響